banner


rossetti

singsong

 

facebook  SING SONG PÅ FACEBOOK ►


SING SONG BASERET PÅ BØRNERIM AF CHRISTINA ROSSETTI

Christina Georgina Rossetti (1830-94) - engelsk digter med italienske aner - var ugift og barnløs, men skrev trods dette livsvilkår ikke færre end 126 Nursery Rhymes. Hun udgav hovedparten af dem i 1872 under titlen "Sing Song", og jeg har brugt den samme titel til min samling af tonesættelser af et udvalg af de små børnerim.

Mine "Sing Song"-satser har skiftet klædedragt undervejs: De startede i 2017 som små satser for mezzosopran og cello, men er siden blevet til satser for mezzosopran og op til tre blæseinstrumenter. De tre blæseinstrumenter er klarinet, horn og fagot.

Mine "Sing Song"-satser er et 'work in progress'. Der er som sagt 126 børnerim at ta' af, og jeg har ikke noget endemål. Jeg bli'r ved, så længe jeg har appetit på det.

En trykt udgivelse ville på den baggrund være alt for afsluttende, og derfor offentliggør jeg i stedet de små satser løbende her på min hjemmeside og på en til formålet indrettet facebookside. Satserne vil altså komme 'dryppende' både her og på facebooksiden - uden nogen fast frekvens.

Der er stor indholdsmæssig variation blandt Christina Rossettis børnerim. De strækker sig fra de rene tosserier (eksempelvis "Mix a Pancake") over livsvisdom pakket ind i børnevenlige metaforer (eksempelvis "If all were Rain") til digte om børnedød, der ikke lader Friedrich Rückerts mere berømte "Kindertotenlieder" noget tilbage at ønske (eksempelvis "Baby lies so fast asleep").

Børnerimene er korte, og det er mine satser derfor også. Deres tekniske sværhedsgrad er ikke høj, så jeg forestiller mig, at de vil være bredt anvendelige - bl.a. på musikskolernes talentlinjer og på MGK-uddannelserne.

Og her kommer de så - satserne i alfabetisk rækkefølge. Noderne åbnes som pdf-filer ved, at man klikker på deres titler. De må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse. Dog vil Koda-anmeldelser af offentlige opførelser naturligvis blive værdsat.

 

 

nodeBaby lies so fast asleep ►

salme for mezzosopran, klarinet, horn og fagot 

nodeCrying, my little one ►

for mezzosopran, klarinet og horn 

nodeDead in the cold ►

for mezzosopran, klarinet og horn  

nodeDing a ding ►

for mezzosopran, horn og fagot 

nodeIf all were Rain ►

kanon for mezzosopran, klarinet, horn og fagot 

nodeLove me, I love you ►

for mezzosopran, klarinet, horn og fagot 

nodeMix a Pancake ►

for mezzosopran, klarinet, horn og fagot  

nodeWee wee Husband ►

'gaderåb' for mezzosopran og body percussion 

nodeWhat does the Bee do ►

for mezzosopran, klarinet, horn og fagot

nodeWhere innocent bright-eyed daisies are ►

for mezzosopran, klarinet, horn og fagot 

nodeWho has seen the Wind ►

kanon for mezzosopran, klarinet og fagot