banner
             
 

SING SONG BASERET PÅ BØRNERIM AF CHRISTINA ROSSETTI

Christina Rossetti (1830-94) - engelsk digter med italienske aner - var ugift og barnløs, men skrev trods dette livsvilkår ikke færre end 126 Nursery Rhymes. Hun udgav hovedparten af dem i 1872 under titlen "Sing Song", og jeg har benyttet den samme titel til de to samlinger af mine tonesættelser af Rossettis børnerim, som jeg linker til her fra siden.

Samlingerne åbnes som pdf-filer. De må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse.

Der er stor variation blandt Christina Rossettis børnerim. De strækker sig fra de rene tosserier over livsvisdom pakket ind i børnevenlige metaforer til digte om børnedød, der ikke lader Friedrich Rückerts mere berømte Kindertoten-lieder meget tilbage at ønske.

Mit arbejde med Christina Rossettis børnerim har forløbet i tre etaper:

Prologen var "If all were Rain" - en lille kanon baseret på børnerimet om, at hverken regn uden sol eller sol uden regn giver os nogen regnbue. Jeg komponerede min regnbue-kanon, som kan ses på forsiden af min hjemmeside, allerede i 2013.

Den næste etape bestod i, at jeg i foråret 2017 komponerede musik for mezzosopran og cello til i alt ni af Christina Rossettis børnerim. Jeg blev aldrig 100% tilfreds med denne samling, så jeg har valgt ikke at offentliggøre den.

Tredje og sidste etape blev sat i gang af corona-nedlukningen i marts 2020. Vi blev jo alle tvunget til stort set at holde os for os selv, og i den situation tænkte jeg, at det ville være godt at have et projekt, der kunne beskæftige mig så længe, det skulle være, og løbende ville kaste små musikalske frugter af sig.

Jeg rystede derfor posen med de 126 Rossetti-børnerim og komponerede de to samlinger, som jeg linker til her - dels en samling for sopran og tre blæsere (Bb-klarinet, horn og fagot) og dels en samling for forskellige korbesætninger a cappella.

På den måde blev min tilflugt fra coronaen det barnekammer, som Christina Rossetti – for halvandet hundrede år siden – havde oprettet med sine Nursery Rhymes. 

  rossetti


 
   

node SING SONG - VERSION FOR SOPRAN OG BLÆSERE ►

De elleve satsers tekniske sværhedsgrad er ikke høj, så jeg forestiller mig, at de vil være bredt anvendelige - bl.a. på musikskolernes talentlinjer og på MGK-uddannelserne

Satserne tilbyder mange transskriptions-muligheder. En udskiftning af det F-stemte horn med det ligeledes F-stemte engelsk-horn er mere end nærliggende og kan foretages uden notationsmæssige ændringer. Andre transskriptioner, som kræver ændringer af nodebilledet, foretager jeg gerne. Det kræver kun en henvendelse til mig på min mailadresse.

Samlingen indeholder:

1  Love me, I love you
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

2  Mix a Pancake
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

3  Crying, my little one
    for sopran, Bb-klarinet og horn

4  What does the Bee do
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

5  Ding a ding
    for sopran, horn og fagot

6  Who has seen the Wind
    for sopran, Bb-klarinet og fagot

7  Wee wee Husband
    for sopran og body percussion

8  Dead in the cold
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

9  If all were Rain
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

10 Baby lies so fast asleep
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

11 Where innocent bright-eyed
    daisies are
    for sopran, Bb-klarinet, horn og fagot

 

 

node SING SONG - VERSION FOR FORSKELLIGE KORBESÆTNINGER ►

Ud af denne samlings otte børnerim har jeg tonesat fem for blandet kor, to børnerim har jeg tonesat både i en version for blandet kor og i en version for pigekor/kvindekor, og et enkelt - "Crying, my little one" - har jeg udelukkende tonesat for pigekor/kvindekor.

Satsernes stemmeantal varierer fra 2 til 5. Deres sværhedsgrad strækker sig fra middel til lidt over middel.

Samlingen indeholder:

1a  Love me, I love you
      for SAATB

1b  Love me, I love you
      for SSAA

2    Mix a Pancake
      for SATB

3    What does the Bee do
      for SATB

4    Crying, my little one
      for SAA

5a  Wee wee Husband
      for SA og body percussion

5b  Wee wee Husband
      for SB og body percussion

6    If all were Rain
      for SATB

7    Baby lies so fast asleep
      for SATB

8    Where innocent bright-eyed
      daisies are
      for SATB