banner

KOMPOSITIONER OG
ARRANGEMENTER
FOR SANG OG KLAVER

Titlerne er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

 nodeNoderne til en del af mine kompositioner for sang og klaver kan åbnes ved, at man klikker på deres titler. De pågældende titler er afmærket med et lille rødt nodeikon. Noderne åbnes som pdf-filer. De må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse.

A CHRISTINA ROSSETTI SONG BOOK

1  May
2  A Birthday
3  Mirage
4  If all were rain
5  When I am dead, my dearest

Tekster: Christina Rossetti
Musik: Per Drud Nielsen, 2009-2013

- foreligger i tre forskellige tonehøjder: high voice, medium voice og low voice.

"A Christina Rossetti Song Book" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, 2014, high voice: WH32115 / medium voice: WH32114 / low voice: WH32116.

"A Christina Rossetti Song Book" foreligger også i en (oprindelig) version for blandet kor.

 

AFTENSANG (Så, min sol, gå bare ned)

Tekst: Suzanne Brøgger, 2004
Musik: Per Drud Nielsen, 2017

"Aftensang" foreligger også i en version for blandet kor og i en version for pigekor/kvindekor.

 

nodeDET VÆLTER IND MED VIND - Version i F-dur ►

nodeDET VÆLTER IND MED VIND - Version i Es-dur ►

Tekst: Lene Høg, 2019
Musik: Per Drud Nielsen, 2019

"Det vælter ind med vind" foreligger også i en (oprindelig) version for blandet kor og i en version for pigekor/damekor.

"Det vælter ind med vind" er en sang om Vendsyssel. Den er skrevet på bestilling fra Danske Folkekor til foreningens Danmarksstævne den 21. september 2019, og den blev uropført - i versionen for blandet kor og sammen med fire andre egnssange - ved dette stævne.

 

EFTERÅR (Oktoberdag i flammer)

Tekst: Beatrice Vibe, 1990
Musik: Per Drud Nielsen, 2004

"Efterår" er udgivet (1) sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "Syng danske sange 26" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30639, 2005 og (2) i Højskolesangbogen, 19. udgave, 2020.

"Efterår" foreligger også i en version for blandet kor, i en version for pigekor/kvindekor og i en version for mandskor.

 

EN STRIBE GRØNT

Se: "Mit land"

 

nodeJANUAR-ELEGI ►

Tekst: Per Højholt, 1956
Musik: Per Drud Nielsen, 2015

Noderne til "Januar-elegi" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Januar-elegi" foreligger også - sammen med "Vintergækken" og under titlen "To vintersange" - i en (oprindelig) version for blandet kor.

 

KÆRLIGHEDEN ER TÅLMODIG

for sang og klaver eller orgel

Teksten er baseret på Paulus' Første Brev til Korintherne, Kapitel 13, Vers 4-7.
Musik: Per Drud Nielsen, 2015

"Kærligheden er tålmodig" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH32767, 2015.

"Kærligheden er tålmodig" foreligger også i en oprindelig version for blandet kor som den anden af "Tre motetter til kærligheden".

 

LYSET SPRINGER PLUDS'LIG UD

Se: "Morgensang"

 

MARTS (En lysgrøn vårfanfare)

Tekst: Beatrice Vibe, 1998
Musik: Per Drud Nielsen, 2004

"Marts" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "Syng danske sange 26" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30639, 2005.

"Marts" foreligger også i en version for blandet kor.

 

MIT LAND (En stribe grønt)

Tekst: Beatrice Vibe, 2004
Musik: Per Drud Nielsen, 2004

"Mit land" er udgivet (1) sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "Syng danske sange 26" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30639, 2005, (2) i Højskolesangbogen, 18. udgave, 2006, (3) i "Sangbogen 5" hos Edition Wilhelm Hansen, WH32700, 2017 og endelig (4) i Højskolesangbogen, 19. udgave, 2020.

"Mit land" foreligger også i en version for blandet kor, i en version for pigekor/kvindekor og i en version for mandskor.

 

nodeMOD JUL (Korte dage, årets hæld) ►

Tekst: Beatrice Vibe, 1990(?)
Musik: Per Drud Nielsen, 2006

Noderne til "Mod jul" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

Noderne findes også udgivet i julesangbogen "Jul! Jul! Jul! - 16 nye julesange" hos Authors Edition, 2007.

"Mod jul" foreligger også i to versioner for blandet kor (SATB og SAAB) og i en version for pigekor/kvindekor.

 

MOD NYET (Nu danser tusind sole)

Tekst: Beatrice Vibe, 1999
Musik: Per Drud Nielsen, 2004

"Mod nyet" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "Syng danske sange 26" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30639, 2005.

"Mod nyet" foreligger også i en version for blandet kor, i en version for pigekor/kvindekor og i en version for mandskor.

 

MORGENSANG (Lyset springer pluds'lig ud)

Tekst: Suzanne Brøgger, 2004
Musik: Per Drud Nielsen, 2017

"Morgensang" foreligger også i en version for blandet kor.

 

nodeMUSKULØSE VINGER FLAKSER BORT FRA GUD ►

Tekst: Peter Danielsen, marts 2022
Musik: Per Drud Nielsen, april 2022

Noderne til "Muskuløse vinger" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

Præsten og salmedigteren Peter Danielsen skrev - på kanten af salmegenren - denne tekst om luftbåren gudløshed og faldne engle og om troens trodsige bosættelse i en askedynge på den svedne jord. De 'forårsdage i helvede', som mange mennesker gennemlevede i foråret 2022 i det sydøstlige hjørne af Europa, udgør en væsentlig forståelsesramme omkring Peter Danielsens dystopiske tekst.

"Muskuløse vinger" foreligger også i en version for blandet kor.

 

ORD FRA MINE LÆBER STRØMMER

lettisk folkevise
Arrangement og dansk tekst: Per Drud Nielsen, 2009

Arrangementet for sang og klaver af "Ord fra mine læber strømmer" er udgivet (sammen med det nedenstående arrangement af "Sov nu, min kære") i sanghæftet "Syng og Spil Dansk" hos Authors Edition, 2009.

"Ord fra mine læber strømmer" foreligger også i et arrangement for blandet kor.

 

nodeSING SONG ►

Version for sopran og klaver

Tekster: Børnerim af Christina Rossetti
Musik: Per Drud Nielsen, 2023

Noderne til versionen for sopran og klaver af "Sing Song" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Sing Song" foreligger også som en samling af satser for sopran og cello (2017), som en samling af satser for forskellige korbesætninger (2021) og som en samling af satser for sopran og tre blæsere (2021).

"Sing Song" er nærmere beskrevet under menupunktet 'et lille udvalg'.

 

nodeSOMMERAFTEN (Nu er solen nede) ►

Tekst: Viggo Stuckenberg
Musik: Per Drud Nielsen, 2016

Noderne til "Sommeraften" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Sommeraften" foreligger også i en (oprindelig) version for blandet kor og i en version for pigekor/kvindekor.

 

nodeSOMMERMORGEN (Jorden ligger sløromvundet) ►

Tekst: Sophus Claussen
Musik: Per Drud Nielsen, 2016

Noderne til "Sommermorgen" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Sommermorgen" foreligger også i en (oprindelig) version for blandet kor og i en version for pigekor/kvindekor.

 

SOV NU, MIN KÆRE

lettisk folkevise
Arrangement og dansk tekst: Per Drud Nielsen, 2009

Arrangementet for sang og klaver af "Sov nu, min kære" er udgivet (sammen med det ovenstående arrangement af "Ord fra mine læber strømmer") i sanghæftet "Syng og Spil Dansk" hos Authors Edition, 2009.

"Sov nu, min kære" foreligger også i et arrangement for blandet kor.

 

SÅ, MIN SOL, GÅ BARE NED

Se: "Aftensang"  

 

nodeTHREE SONGS OF EXPERIENCE ►

for sopran og klaver

1  The Fly
2  My Pretty Rose Tree
3  Ah! Sun-flower

Tekster: William Blake
Musik: Per Drud Nielsen, 2023

Noderne til "Three Songs of Experience" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Songs of Experience" foreligger også i en (oprindelig) version (omfattende fem sange) for blandet kor.

 

nodeTHREE SONGS OF INNOCENCE ►

for sopran og klaver

1  Infant Joy
2  Spring
3  The Blossom

Tekster: William Blake
Musik: Per Drud Nielsen, 2023

Noderne til "Three Songs of Innocence" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Songs of Innocence" foreligger også i en (oprindelig) version (omfattende fem sange) for blandet kor og i en version (omfattende fire sange) for pigekor/kvindekor.

 

VOR JORD (I universets storme)

Tekst: Beatrice Vibe, 2005
Musik: Per Drud Nielsen, 2005

"Vor jord" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "Syng danske sange 26" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30639, 2005.

"Vor jord" foreligger også i en version for blandet kor og i en version for pigekor/kvindekor.

 

nodeVÅR ►

Tekst: Knuth Becker
Musik: Per Drud Nielsen, 2001

Noderne til "Vår" kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

"Vår" foreligger også i en version for blandet kor.