banner

SCHERZO

Min komposition 'Scherzo', som jeg arbejdede på gennem efteråret 2021 og januar 2022, er baseret på den finsk-svenske digter Edith Södergrans digt af samme navn.

Edith Södergran (1892-1923) var blandt de første modernister inden for nordisk lyrik. Hun udgav inden for sin korte levetid fire digtsamlinger startende med digtsamlingen 'Dikter' fra 1916.

Södergran voksede op i den finsk-russiske grænseby Raivola. Hendes far døde i 1907 af tuberkulose, og hun fik selv diagnosen tuberkulose i starten af 1909. Et ophold i Schweiz i 1911 medvirkede til at holde lungesygdommen i ave. I efteråret 1914 slog tuberkulosen imidlertid tilbage, og hun døde af sin sygdom knap ni år senere, i sommeren 1923.

Digtet 'Scherzo' fra digtsamlingen 'Rosenaltaret' (1919) er et digt, hvor afstanden fra det lyriske jeg til digterens personlige jeg ikke er lang. Digtet fremstår som en drømmeagtig oplevelse af jegets opløsning i verdensaltet, dets sammen-smeltning med stjernerne på nattehimlen. Södergran var fuldt bevidst om, at hun selv nærmede sig sin livsafslutning. Hun omtaler i digtet sig selv som en danserinde på en bristefærdig line, og hun beskriver tidens gang som en afgrund, der håner hende.

Opadgående heltoneskala-bevægelser, som aflejrer sig i store, vidtfavnende clusterklange, kendetegner de passager i min komposition, hvor digtet omtaler jeg'ets sammensmeltning med stjernerne.

I en kontrasterende midterdel er digterens farefulde linedans tonesat som en fugeret allegro agitato.

'Scherzo' er komponeret for - og tilegnet - Akademisk Kor Århus og Jonas Ras-mussen. Koret og Jonas gi'r værket dets førsteopførelser den 27. oktober 2023 i Ansgarkirken i København og den 28. oktober i Odense Domkirke.

  edith s


Edith Södergran malet af Tonie Roos i 1994