banner

SCHERZO

Min komposition 'Scherzo', som jeg arbejdede på gennem efteråret 2021 og januar 2022, er baseret på den finlands-svenske digter Edith Södergrans digt af samme navn.

Edith Södergran (1892-1923) var blandt de første modernister inden for nordisk lyrik. Hun udgav inden for sin korte levetid fire digtsamlinger startende med digtsamlingen 'Dikter' fra 1916.

Södergran voksede op i den finsk-russiske grænseby Raivola. Hendes far døde i 1907 af tuberkulose, og hun fik selv diagnosen tuberkulose i starten af 1909. Et ophold i Schweiz i 1911 medvirkede til at holde lungesygdommen i ave. I efteråret 1914 slog tuberkulosen imidlertid tilbage, og hun døde af sin sygdom knap ni år senere, i sommeren 1923.

Digtet 'Scherzo' fra digtsamlingen 'Rosen-altaret' (1919) er et digt, hvor afstanden fra det lyriske jeg til digterens personlige jeg ikke er lang. Södergran var fuldt bevidst om, at hun selv nærmede sig sin livsafslutning. Hun fremstiller i digtet det lyriske jeg som en danserinde på en bristefærdig line, og hun beskriver tidens gang som en afgrund, der håner hende. Døden fremstilles - drømmeagtigt - som jeg'ets opløsning i verdensaltet, dets sammensmeltning med stjernerne på nattehimlen. 

Opadgående heltoneskala-bevægelser, som aflejrer sig i store, vidtfavnende clusterklange, kendetegner de passager i min komposition, hvor digtet omtaler jeg'ets sammensmeltning med stjernerne.

I en kontrasterende midterdel er jeg'ets farefulde linedans tonesat som en fugeret allegro agitato.

'Scherzo' er komponeret for - og tilegnet - Akademisk Kor Århus og Jonas Ras-mussen. Koret og Jonas gav værket dets første opførelser den 27. oktober 2023 i Ansgarkirken i København og den 28. oktober i Odense Domkirke.

  edith s


Edith Södergran malet af Tonie Roos i 1994