banner
             
  per-1954


  Odense, 1954(?)

Uddrag af biografi i komponistbasen hos Dansk Komponist Forening

Per Drud Nielsen er født i Odense i 1950. Han er uddannet i musikvidenskab ved Århus Universitet (1977) og har derudover den filosofiske licentiatgrad ligeledes fra Århus Universitet (1981).

Fra 1981 til 2007 var Per Drud Nielsen tilknyttet musikuddannelsen på Aalborg Universitet – gennem de seneste år med et både forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt fokus på den firstemmige korsats over viser og folkelige sange. Per Drud Nielsen udgav inden for dette felt lærebogen ”For fire stemmer” (Systime) i 2007.

Per Drud Nielsen arbejder nu udelukkende som komponist og arrangør og som foredragsholder. Siden 2005 er et antal af hans kompositioner – især kompositioner for blandet kor – blevet udgivet hos Edition Wilhelm Hansen.

En musikalsk mediebegrænsning gør sig gældende inden for Per Drud Nielsens musik, idet den til dato udelukkende omfatter vokalmusik: musik for blandet kor, musik for pigekor/damekor og musik for sang med klaverledsagelse eller sang med anden instrumental ledsagelse.

Til gengæld rummer Per Drud Nielsens musik – inden for den ovennævnte begrænsning – stor genrespredning. Den strækker sig genremæssigt fra den enkle, strofiske sang til større flersatsede korværker.

Stilistisk arbejder Per Drud Nielsen inden for en ’nænsomt moderniseret’ dur/mol-tonalitet, men inddrager også gerne pentatonik, heltoneskala-melodik og kvartstablings-harmonik i sit tonesprog.

Sammenfattende demonstrerer Per Drud Nielsen i sin vokalmusik (1) en udpræget sans for både ekspressiv og sangbar vokalmelodik, (2) en evne til at forene en nærhed til ordenes egne rytmer med et musikalsk-organisk flow samt (3) en ubesværet og ofte elegant håndtering af både de klanglige og de lineære aspekter af den vokale flerstemmighed.