banner
 

Et udvalg af det seneste nye

 

OF A ROSE

Seks engelske Mariaviser for blandet kor og fire blæsere (obo, klarinet, horn, fagot)

2018

1  Of a Rose, a Lovely Rose
2  Blessed Mary
3  There Is No Rose of Such Virtue
4  Bring Flowers of the Rarest
5  Of One That Is So Fair and Bright
6  Lo, How a Rose E'er Blooming

"Of a Rose" er komponeret for Kor72 og bliver indstuderet og uropført ved tre samtidige Kor72-stævner den 23. til 25. november 2018. Stævnerne foregår i København, Odense og Aalborg og med hhv. Kasper Beck Hemmingsen, Alice Granum og Søren Birch som instruktører.

Se nærmere om "Of a Rose" i oversigten BAG LINKET HER ►

 

FLETVÆRK

Fem frie bearbejdelser for blandet kor af danske og nordiske viser og sange

2017

1  Urtegården (quodlibet over "Jeg ved mig så dejlig en urtegård" og noget helt andet)
2  Jag vet en dejlig rosa (næsten som en passacaglia)
3  Vinden drar (kanon)
4  Solen er så rød, mor (en polyfon genkomponering)
5  Lørdag aften (quodlibet over to danske folkeviser om kærlighed på en lørdag aften)

 "Fletværk" befinder sig i grænselandet mellem arrangement og komposition. Jeg har i hver af de fem satser tilstræbt en sammenfletning af flere melodiske linjer, bl.a. vha. quodlibet- og kanon-teknikker. Deraf titlen "Fletværk". De fem satser har tidligere indgået i forskellige andre sammenhænge - blandt andet har de to ydersatser været udgivet hos Edition Egtved i starten af 1990'erne - men samtlige satser er i forbindelse med tilblivelsen af samlingen "Fletværk" blevet gjort til genstand for en gennemgribende revision.

Se nærmere om "Fletværk" i oversigten BAG LINKET HER ►

 

LOTUSØJE

Et korværk i 17 korte satser

2016

”Lotusøje” er en samling miniaturer for blandet kor baseret på Suzanne Brøggers digtsamling af samme navn fra 1999. Suzanne Brøgger tager i sine digte udgangspunkt i det japanske haikudigts stramme form, og mine tonesættelser har samme knaphed og koncentration som digtene. Primtallet 17 udøver sin egen talmagi både i digtsamlingen og blandt tonesættelserne: Hvert digt består af 17 stavelser. Digtsamlingen rummer 3 x 17, i alt altså 51 digte. Og min samling af tonesættelser benytter et udvalg på netop 17 af disse 51 digte. Digtene spænder fra det lette og vittige til det tungere og mere reflekterende, og musikken strækker sig fra det enkle og lyriske over det kabaretagtigt skævvredne til det foruroligende og dissonansfyldte.

Se nærmere om "Lotusøje" i oversigten BAG LINKET HER ►

 

LANDSBY

foreligger både i en version for pigekor/damekor og i en version for blandet kor

2014/2015

1  Andante sognando
2  Larghetto con una cinciallegra
3  Scherzando

"Landsby" er baseret på Mette Moestrups prosadigt af samme navn fra digtsamlingen "Kingsize", 2006. Mette Moestrups digt er en drømmeagtig, næsten surrealistisk erindring om hendes barndoms- og ungdomsby Sdr. Harritslev i det vestlige Vendsyssel. Landsbysamfundets grundpiller – kirken og missionshuset, mejeriet og købmandsbutikken – er alle til stede i det sprogligt sprudlende digt. Og det samme er – som det fremgår af digtet – en ivrigt pippende musvit!

Se nærmere om versionen for pigekor/damekor af "Landsby" i oversigten BAG LINKET HER ►
og om versionen for blandet kor i oversigten BAG LINKET HER ►

 

A CHRISTINA ROSSETTI SONG BOOK

foreligger både i en version for blandet kor og i tre versioner for sang og klaver (high, medium og low voice)

2013

1  May
2  A Birthday
3  Mirage
4  If all were rain
5  When I am dead, my dearest

""A Christina Rossetti Song Book" er baseret på 5 digte fra 1860'erne og 70'erne af den engelske digter Christina Rossetti.

Se nærmere om korversionen af "A Christina Rossetti Song Book" i oversigten BAG LINKET HER ►
og om versionen for sang og klaver i oversigten BAG LINKET HER ►

 

  rose udtog


lotusøje


landsby