banner

 

 

 

for blandet kor:

Flersatsede kompositioner ►

Strofiske sange ►

Øvrige ensatsede kompositioner ►

Arrangementer ►

Lidt 'korpop' ►

 

for pigekor/damekor:

Flersatsede kompositioner ►

Strofiske sange ►

Arrangementer ►

 

for mandskor:

Strofiske sange ►

 

for sang og klaver:

Strofiske sange ►

Øvrige kompositioner ►

Arrangementer ►

 

for sang og andre instrumenter:

Kompositioner ►

 

FLERSATSEDE KOMPOSITIONER OG SAMLINGER
AF KOMPOSITIONER FOR PIGEKOR/DAMEKOR

 

Landsby

1  Andante sognando
2  Larghetto con una cinciallegra
3  Scherzando

TEKST: Mette Moestrup, 2006
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2014
UDGIVELSE: "Landsby" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH32766, 2016.
UROPFØRELSE: "Landsby" blev komponeret til - og vandt - komponistkonkurrencen i forbindelse med Nordjysk Pigekors 50 års jubilæum i sensommeren 2014. "Landsby" blev på den baggrund uropført af Nordjysk Pigekor og Christina Kjærulff ved korets jubilæumskoncert den 12. oktober 2014.
KOMMENTAR: Mette Moestrups tekst er en drømmeagtig, næsten surrealistisk erindring om hendes barndoms- og ungdomsby Sdr. Harritslev i det vestlige Vendsyssel. Landsbysamfundets grundpiller – kirken og missionshuset, mejeriet og købmandsbutikken – er alle til stede i det sprogligt sprudlende digt. Og det samme er – som det fremgår af digtet – en ivrigt pippende musvit!
ANDRE VERSIONER: "Landsby" foreligger også i en version for blandet kor.

 

Songs of Innocence

Infant Joy
Spring
The Blossom
Laughing Song

TEKSTER: William Blake
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2011-2012
KOMMENTAR: Versionen for pigekor/damekor af "Songs of Innocence" er udarbejdet til Klarup Pigekor med henblik på korets deltagelse i juli 2012 i Golden Gate International Children's and Youth Choral Festival i San Francisco.
ANDRE VERSIONER: "Songs of Innocence" foreligger også - tilføjet en femte sang - i en (oprindelig) version for blandet kor, og derudover foreligger "The Blossom" også i en version for sang og klaver.