banner

 

 

 

for blandet kor:

Flersatsede kompositioner ►

Strofiske sange ►

Øvrige ensatsede kompositioner ►

Arrangementer ►

Lidt 'korpop' ►

 

for pigekor/damekor:

Flersatsede kompositioner ►

Strofiske sange ►

Arrangementer ►

 

for mandskor:

Strofiske sange ►

 

for sang og klaver:

Strofiske sange ►

Øvrige kompositioner ►

Arrangementer ►

 

for sang og andre instrumenter:

Kompositioner ►

STROFISKE SANGE FOR BLANDET KOR

Titlerne er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

 nodeNoderne til en del af mine strofiske sange og salmer for blandet kor er omfattet af min label 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på deres titler. De pågældende titler er afmærket med et lille rødt nodeikon. Noderne åbnes som pdf-filer. De må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse.

 

Aftensang (Så, min sol, gå bare ned)

TEKST: Suzanne Brøgger, 2004
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2017
UDGIVELSER: "Aftensang" er udgivet sammen med "Morgensang" (1) i hæftet "Morgensang og aftensang" hos Edition Wilhelm Hansen, WH33326, 2020 og (2) i Kor72-bogen 7, 2020.
INDSPILNING: "Aftensang" er indspillet på cd'en "Lotusøje" med Akademisk Kor Århus dirigeret af Jonas Rasmussen, Exlibris, 2020.
ANDRE VERSIONER: "Aftensang" foreligger også i en version for sang og klaver.

 

nodeDet vælter ind med vind

TEKST: Lene Høg, 2019
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2019
NODERNE til "Det vælter ind med vind" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
ANDRE VERSIONER: "Det vælter ind med vind" foreligger også i en version for pigekor/damekor og i en version for sang og klaver.
KOMMENTAR: "Det vælter ind med vind" er en sang om Vendsyssel. Den er skrevet på bestilling fra Danske Folkekor til foreningens Danmarksstævne den 21. september 2019, og den blev uropført - sammen med fire andre egnssange - ved dette stævne.

 

Efterår (Oktoberdag i flammer)

TEKST: Beatrice Vibe, 1990
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2004
UDGIVELSE: "Efterår" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "En stribe sange for blandet kor" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30974, 2009.
INDSPILNING: "Efterår" er indspillet på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.
ANDRE VERSIONER: "Efterår" foreligger også i en version for pigekor/damekor, i en version for mandskor og i en (oprindelig) version for sang og klaver.

 

En stribe grønt

Se: "Mit land"

 

I den nat af stumme skrig

TEKST: Sten Kaalø
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2007
ANDRE VERSIONER: "I den nat af stumme skrig" foreligger også i en version for sang og klaver eller orgel.

 

nodeJanuar-elegi

TEKST: Per Højholt, 1956
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2015
NODERNE til "Januar-elegi" er - sammen med noderne til "Vintergækken" - blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
ANDRE VERSIONER: "Januar-elegi" foreligger også i en version for sang og klaver.

 

Lyset springer pluds'lig ud

Se: "Morgensang"

 

Marts (En lysgrøn vårfanfare)

TEKST: Beatrice Vibe, 1998
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2004
UDGIVELSE: "Marts" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "En stribe sange for blandet kor" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30974, 2009.
ANDRE VERSIONER: "Marts" foreligger også i en (oprindelig) version for sang og klaver.

 

Mit land (En stribe grønt)

TEKST: Beatrice Vibe, 2004
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2004
UDGIVELSER: "Mit land" er udgivet (1) i korhæftet "13 nye højskolesange" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30707, 2006, (2) sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "En stribe sange for blandet kor" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30974, 2009 og (3) som særtryk hos Edition Wilhelm Hansen, WH3070703.
INDSPILNINGER: "Mit land" er indspillet (1) på cd'en "13 nye højskolesange" med kammerkoret Camerata dirigeret af Michael Bojesen, WH, 2006, (2) på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015, (3) på cd'en "Nye danske sange" med Musica Ficta dirigeret af Bo Holten, Naxos, 2017 og (4) på cd'en "Stemninger" med Coro Misto dirigeret af Søren Birch, CD Klassisk, 2018.
ANDRE VERSIONER: "Mit land" foreligger også i en version for pigekor/damekor, i en version for mandskor og i en (oprindelig) version for sang og klaver.

 

nodeMod jul (Korte dage, årets hæld) - Version for SATB

nodeMod jul (Korte dage, årets hæld) - Version for SAAB

TEKST: Beatrice Vibe, 1990(?)
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2006
NODERNE til de to versioner af "Mod jul" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlerne.
ANDRE VERSIONER: "Mod jul" foreligger også i en version for pigekor/damekor og i en (oprindelig) version for sang og klaver.

 

Mod nyet (Nu danser tusind sole)

TEKST: Beatrice Vibe, 1999
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2004
UDGIVELSE: "Mod nyet" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "En stribe sange for blandet kor" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30974, 2009.
ANDRE VERSIONER: "Mod nyet" foreligger også i en version for pigekor/damekor, i en version for mandskor og i en (oprindelig) version for sang og klaver.

 

Morgensang (Lyset springer pluds'lig ud)

TEKST: Suzanne Brøgger, 2004
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2017
UDGIVELSER: "Morgensang" er udgivet sammen med "Aftensang" (1) i hæftet "Morgensang og aftensang" hos Edition Wilhelm Hansen, WH33326, 2020 og (2) i Kor72-bogen 7, 2020.
INDSPILNING: "Morgensang" er indspillet på cd'en "Lotusøje" med Akademisk Kor Århus dirigeret af Jonas Rasmussen, Exlibris, 2020.
ANDRE VERSIONER: "Morgensang" foreligger også i en version for sang og klaver.

 

nodeNattevandring

TEKST: Knuth Becker
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2001
NODERNE til "Nattevandring" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.

 

nodeSommeraften (Nu er solen nede)

TEKST: Viggo Stuckenberg
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2016
NODERNE til "Sommeraften" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
ANDRE VERSIONER: "Sommeraften" foreligger også i en version for pigekor/damekor og i en version for sang og klaver.

 

nodeSommermorgen (Jorden ligger sløromvundet)

TEKST: Sophus Claussen
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2016
NODERNE til "Sommermorgen" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
ANDRE VERSIONER: "Sommermorgen" foreligger også i en version for pigekor/damekor og i en version for sang og klaver.

 

Så, min sol, gå bare ned

Se: "Aftensang" 

 

Vor jord (I universets storme)

TEKST: Beatrice Vibe, 2005
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2005
UDGIVELSE: "Vor jord" er udgivet sammen med fire andre sange med tekster af Beatrice Vibe i hæftet "En stribe sange for blandet kor" hos Edition Wilhelm Hansen, WH30974, 2009.
ANDRE VERSIONER: "Vor jord" foreligger også i en version for pigekor/damekor og i en (oprindelig) version for sang og klaver. 

 

nodeVår

TEKST: Knuth Becker
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2001
NODERNE til "Vår" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
INDSPILNING: "Vår" er indspillet på cd'en "Nye danske sange" med Musica Ficta dirigeret af Bo Holten, Naxos, 2017.
ANDRE VERSIONER: "Vår" foreligger også i en version for sang og klaver.