banner

 

 

 

for blandet kor:

Flersatsede kompositioner ►

Strofiske sange ►

Øvrige ensatsede kompositioner ►

Arrangementer ►

Lidt 'korpop' ►

 

for pigekor/damekor:

Flersatsede kompositioner ►

Strofiske sange ►

Arrangementer ►

 

for mandskor:

Strofiske sange ►

 

for sang og klaver:

Strofiske sange ►

Øvrige kompositioner ►

Arrangementer ►

 

for sang og andre instrumenter:

Kompositioner ►

FLERSATSEDE KOMPOSITIONER OG SAMLINGER
AF KOMPOSITIONER FOR BLANDET KOR

Titlerne er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

 nodeNoderne til nogle få af mine flersatsede kompositioner og samlinger af kompositioner for blandet kor kan åbnes ved, at man klikker på deres titler. Det gælder dels de noder, der er omfattet af min label 'Bangsbostrand Kornoder', og dels noderne til Kor72-værket "Of a Rose". De pågældende titler er afmærket med et lille rødt nodeikon. Noderne åbnes som pdf-filer. De må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse.

 

7 danske ordsprog

1  Han er så glad som en fynbo
2  Smukke dage skal man prise om aftenen
3  At drikke en dram det er ingen skam
4  Kærlighed er som sommerdug
5  Det er gode børn, som synger sig selv i søvn
6  Hvo meget må hviske, han må meget lyve
7  Kunsten er lang, og livet er kort

TEKSTER: 7 gamle danske ordsprog
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2001
UDGIVELSE: "7 danske ordsprog" er udgivet hos Edition Egtved c/o Edition Wilhelm Hansen, KB 506, 2002.
INDSPILNING: Satserne 1, 2 og 4 er indspillet på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.
KOMMENTAR: "7 danske ordsprog" var blandt finaleværkerne ved DAKU's komponistkonkurrence 2001-2002.
UROPFØRELSE: "7 danske ordsprog" blev uropført ved finalekoncerten i den ovennævnte komponistkonkurrence i 2002 af Århuskoret Korinord.

 

A Christina Rossetti Song Book

1  May
2  A Birthday
3  Mirage
4  If all were rain
5  When I am dead, my dearest

TEKSTER: Christina Rossetti
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2009-13
UDGIVELSE: "A Christina Rossetti Song Book" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH31717, 2013. Satsen "If all were rain" er derudover udgivet som særtryk hos Edition Wilhelm Hansen, WH3171712.
INDSPILNING: "A Christina Rossetti Song Book" er indspillet på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.
UROPFØRELSE: "A Christina Rossetti Song Book" blev uropført af Det Fynske Kammerkor og Alice Granum ved korets 25 års jubilæumskoncert den 15. juni 2013.
ANDRE VERSIONER: "A Christina Rossetti Song Book" foreligger også i en version for sang og klaver.

 

Af sommernattågernes spind

Se under arrangementer for blandet kor.

 

Canzoni al tempo (Sange til tiden)

1  Mattina
2  Rosso e azzurro
3  Sentimento del tempo
4  Ombra
5  Senza più peso
6  ... (titlen er tre punktummer)

TEKSTER: Giuseppe Ungaretti
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2005
UDGIVELSE: "Canzoni al tempo" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH30689, 2006.
INDSPILNINGER: "Canzoni al tempo" er indspillet (1) på cd'en "Sølversange" med Musikstuderendes Kammerkor Aalborg dirigeret af Mogens Dahl, Point Records, 2006 og (2) på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.

 

Fletværk

Se under arrangementer for blandet kor.

 

Landsby

1  Andante sognando
2  Larghetto con una cinciallegra
3  Scherzando

TEKST: Mette Moestrup, 2006
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2015
UDGIVELSE: "Landsby" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH32765, 2016.
UROPFØRELSE: "Landsby" fik - i versionen for blandet kor - sine første opførelser ved tre koncerter (to i København og en i Vrå) i foråret 2016 med Kammerkoret Carmina og Kasper Beck Hemmingsen.
KOMMENTAR: Mette Moestrups tekst er en drømmeagtig, næsten surrealistisk erindring om hendes barndoms- og ungdomsby Sdr. Harritslev i det vestlige Vendsyssel. Landsbysamfundets grundpiller – kirken og missionshuset, mejeriet og købmandsbutikken – er alle til stede i det sprogligt sprudlende digt. Og det samme er – som det fremgår af digtet – en ivrigt pippende musvit!
ANDRE VERSIONER: "Landsby" foreligger også i en (oprindelig) version fra 2014 for pigekor/damekor.

 

nodeLiber facierum

En samling facebook-sange

1  Fridolin Friis og to andre har fødselsdag
2  Bente Bondo løb 3,2 kilometers med Endomondo Sports Tracker
3  Fanny Fanøe takker for de mange lykønskninger
4  Benny Krudtmeyer har glemt sin mobil hos Inge Vinge
5  Inge Vinge vil gå og købe hyacinter
6  Kommentarer og likes til Inge Vinges status
7  Fanny Fanøe har fundet Piphans død
8  Frederikke Frisk danser zumba

TEKSTER: et antal opdigtede facebookopdateringer fra et antal lige så opdigtede facebookprofiler
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2014 / revideret 2018
NODERNE til "Liber facierum" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
UROPFØRELSE: "Liber facierum" blev uropført af Kammerkoret Carmina og Kasper Beck Hemmingsen ved en koncert i København den 27. maj 2014.
KOMMENTAR: "Liber facierum" er et tekstligt og musikalsk spasmageri. Værket udspiller sig i et univers af opdigtede facebookbrugere, og teksterne er disse facebookbrugeres lige så opdigtede statusopdateringer. Et let parodisk element lader sig ikke fornægte, men jeg håber, man vil opfatte parodien som en kærlig en af slagsen.

 

Lotusøje

En korsuite i 17 korte satser

TEKSTER: Suzanne Brøgger, 1999
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2016
UDGIVELSE: "Lotusøje" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH32996, 2017.
UROPFØRELSE: "Lotusøje" blev uropført af Kammerkoret Convivium og John Frandsen ved en koncert i Stavnsholtkirken i Farum den 18. juni 2017.
INDSPILNING: "Lotusøje" er indspillet på cd'en "Lotusøje" med Akademisk Kor Århus dirigeret af Jonas Rasmussen, Exlibris, 2020.
KOMMENTAR: Suzanne Brøggers ”Lotusøje” fra 1999 er en samling sansninger og refleksioner – alle fremstillet i det japanske haikudigts fortættede form. Primtallet 17 udøver sin egen talmagi både i digtsamlingen og i min komposition: Hvert digt består af 17 stavelser. Digtsamlingen rummer 3 x 17, i alt altså 51 digte. Og min samling af tonesættelser benytter et udvalg på netop 17 af disse 51 digte. Suzanne Brøggers digte spænder fra det lette og vittige til det tungere og mere reflekterende, og mine 17 tonesættelser er tilsvarende meget forskellige. De strækker sig fra det enkle og lyriske over det kabaretagtigt skævvredne til det foruroligende og dissonansfyldte. Fællesnævneren er, at alle 17 satser er korte og komprimerede. De korteste af dem rummer færre end 10 takter og har varigheder på under 25 sekunder.

 

Of a Rose

Seks engelske Mariaviser for blandet kor og fire blæsere (obo, klarinet, horn, fagot)

Ud over det komplette partitur foreligger også et klaverudtog, hvor de fire blæserstemmer er erstattet af klaverledsagelse.

1  Of a Rose, a Lovely Rose
2  Blessed Mary
3  There Is No Rose of Such Virtue
4  Bring Flowers of the Rarest
5  Of One That Is So Fair and Bright
6  Lo, How a Rose E'er Blooming

TEKSTER: Anonymt overleverede tekster, de fleste fra det 14. og det 15. århundrede
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2018
UROPFØRELSE: "Of a Rose" er komponeret for Kor72 og blev indstuderet og uropført ved tre samtidige Kor72-stævner fra den 23. til 25. november 2018. Stævnerne foregik i København, Odense og Aalborg og med hhv. Kasper Beck Hemmingsen, Alice Granum og Søren Birch som instruktører.
NODERNE til "Of a Rose" kan åbnes vha. de nedenstående links.
Noderne må gerne gemmes og printes og står til fri afbenyttelse.

nodeOf a Rose - Partitur

nodeOf a Rose - Klaverudtog

nodeOf a Rose - De fire blæserstemmer

 

NB Skulle man ønske et smukt og professionelt tryk af det 40 sider lange klaverudtog, kan dette tryk købes hos Kor72 til en meget favorabel pris. Læs mere om denne mulighed og læg evt. en bestilling via dette LINK ►

 

Songs of Innocence

1  Infant Joy
2  Spring
3  The Blossom
4  Laughing Song
5  The Divine Image

TEKSTER: William Blake
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2009-2010
UDGIVELSE: "Songs of Innocence" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH31292, 2011. Satsen "The Blossom" er derudover udgivet som særtryk hos Edition Wilhelm Hansen, WH3129203.
INDSPILNING: Satserne 1, 2, 3 og 4 er indspillet på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.
UROPFØRELSE: "Songs of Innocence" blev uropført af Mundus Vocalis og Søren Birch i foråret 2011.
ANDRE VERSIONER: "Songs of Innocence" foreligger også - bortset fra den sidste af de fem sange - i en version for pigekor/damekor, og derudover foreligger "The Blossom" også i en version for sang og klaver.

 

Songs of Experience

1  Nurses Song
2  The Fly
3  My Pretty Rose Tree
4  The Lilly
5  Ah! Sun-flower

TEKSTER: William Blake
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2009-2010
UDGIVELSE: "Songs of Experience" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH31293, 2011.
INDSPILNING: Satserne 2, 3, 4 og 5 er indspillet på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.
UROPFØRELSE: "Songs of Experience" blev uropført af Mundus Vocalis og Søren Birch i foråret 2011.

 

Three Songs for a Distant Love

1  An Unwritten Song
2  Legacy
3  Simple Song

TEKSTER: Marcelijus Martinaitis (litauisk digter) i engelsk gendigtning ved Vyt Bakaitis
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2008
NODERNE til "Three Songs..." står til rådighed som gratis pdf-fil hos Forlaget Strofe.

    Klik her for at gå til Forlaget Strofe.

 

nodeTil Laura

Tre Petrarca-sonetter

1  Sonet nr. 47: Velsignet være måneden og året
2  Sonet nr. 173: Du raske Rhone
3  Sonet nr. 289: Hvor Zephyr svæver

TEKSTER: danske gendigtninger af sonetter af Francesco Petrarca
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2001 / revideret 2009
NODERNE til "Til Laura" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
INDSPILNING: "Til Laura" er indspillet i sin oprindelige 2001-skikkelse på cd'en "Alt under himlen" med Musikstuderendes Kammerkor Aalborg, dirigeret af Mogens Dahl, Point Records, 2002.

 

nodeTre korsange

til tekster af J. P. Jacobsen

1  Landskab
2  Alle småblomster, trip, trip, trip
3  Frostsne

TEKSTER: J. P. Jacobsen, hhv. 1875, 1871 og 1870
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2018
NODERNE til "Tre korsange til tekster af J. P. Jacobsen" er blandt mine 'Bangsbostrand Kornoder' og kan åbnes ved, at man klikker på titlen.
UROPFØRELSE: "Tre korsange til tekster af J. P. Jacobsen" er komponeret til Nordvestkoret og deres dirigent Morten Ahti Lyng og blev uropført ved Nordvestkorets 50 års jubilæumskoncert den 26. oktober 2019.

 

Tre motetter til kærligheden

1  Om jeg så taler med menneskers og engles tunger
2  Kærligheden er tålmodig
3  Størst er kærligheden

TEKSTERNE er baseret på Paulus' Første Brev til Korinterne, Kapitel 13 om Kærligheden.
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2012
UDGIVELSER: "Tre Motetter til kærligheden" er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen, WH31482, 2012. Derudover er den anden af de tre motetter - "Kærligheden er tålmodig" - udgivet med både dansk og tysk tekst i "I Himmelen - 70 Skandinavische Chorstücke für gemischten Chor" hos Edition Peters, EP11410, 2015.
INDSPILNING: "Tre Motetter til kærligheden" er indspillet på cd'en "Som sommerdug" med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum, Exlibris, 2015.
UROPFØRELSE: "Tre Motetter til kærligheden" er komponeret til Aalborg Korfestival september 2012, hvor de tre motetter blev uropført af et kor sammensat af korsangere fra Aalborgs bykirker dirigeret af Alice Granum.
ANDRE VERSIONER: Den anden af de tre motetter - "Kærligheden er tålmodig" - foreligger også i en version for sang og klaver eller orgel.

 

What the Dogs Say

1  I am his Highness' dog at Kew
2  Pray steal me not, I'm Mrs. Dingley's
3  Stop me not, but let me jog
4  At thieves, I bark'd, at lovers, I wagg'd my tail

TEKSTERNE er fire 'two-liners' forfattet af hhv. Alexander Pope, Jonathan Swift, William Seth Ferry og John Wilkes. De fire tekster har det tilfælles, at ordene er lagt i munden på en hund! Deraf titlen "What the Dogs Say".
MUSIK: Per Drud Nielsen, 2019