banner
             
 

Oversigter over revl og krat

Vælg mellem ↓

for blandet kor:

FLERSATSEDE KOMPOSITIONER

ENSATSEDE KOMPOSITIONER

ARRANGEMENTER

_____________________________


for pigekor/damekor:

FLERSATSEDE KOMPOSITIONER

ENSATSEDE KOMPOSITIONER

ARRANGEMENTER

_____________________________


for herrekor:

KOMPOSITIONER

_____________________________


for sang og klaver:

KOMPOSITIONER

ARRANGEMENTER

_____________________________


for sang og andre instrumenter:

KOMPOSITIONER

ARRANGEMENTER

 

Arrangementer for sang og andre instrumenter (end klaver)

___________________________________________

 

DET ER I DAG ET VEJR

TEKST: Ludvig Holstein
MUSIK: Poul Schierbeck
ARRANGEMENT for altsanger, fløjte, guitar og marimba: Per Drud Nielsen, 2012
Arrangementet er udarbejdet til ensemblet Fleurs de Saison.

 

FRA PÅSKEBLÆST TIL PINSESOL

TEKST: Alex Garff
MUSIK: Klaus Brinch
ARRANGEMENT for altsanger, fløjte, guitar og marimba: Per Drud Nielsen, 2012
Arrangementet er udarbejdet til ensemblet Fleurs de Saison.